Vertigo

Een duizelingwekkende dosis cinema

Vertigo

26.12.2021

Protest Brusselse bioscopen tegen sluiting lokt verdeelde politieke reacties uit

door Vertigo

Verschillende Brusselse bioscopen blijven ondanks de opgelegde sluiting van het overlegcomité open en worden niet door de politie gecontroleerd. Ook de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zal de politiediensten niet inroepen om de nieuwe maatregel te handhaven.

“De politiemensen op het terrein en de lokale overheden zijn het best geplaatst om in te schatten waar en wanneer een tussenkomst van de politie noodzakelijk is,” zegt Verlindens woordvoerster.

“Het Nationaal Crisiscentrum heeft contact opgenomen met de provinciegouverneurs en de Brusselse minister-president met de vraag toe te zien op de naleving van alle maatregelen van het Overlegcomité,” vervolgt ze. “Dat geldt ook voor de maatregelen die betrekking hebben op de cultuursector.”

Ondertussen heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op Twitter uitgehaald naar de politieke reactie op de burgerlijke ongehoorzaamheid van de bioscopen, die volgens hem wordt aangemoedigd en in de hand gewerkt.

“De politiek moet coherent zijn en de instellingen respecteren,” schrijft Bouchez. “Er mag een debat zijn over de laatste maatregelen van het overlegcomité. Maar: ofwel worden de maatregelen als niet-relevant beschouwd en dan moeten ze worden gewijzigd. Ofwel moeten ze worden nageleefd.”

Volgens Bouchez komt de geloofwaardigheid van de rechtsstaat in het gedrang. “Waarom moeten bepaalde sluitingen worden nageleefd en andere niet?” tweet hij. “Als we aanvaarden dat de regels voor de culturele sector niet worden toegepast, geldt dat dan bijvoorbeeld ook voor bowlingcentra, casino’s en paintballcomplexen?”

Bron: De Standaard

Lees meer over: