Vertigo

Een duizelingwekkende dosis cinema

Vertigo

24.03.2022

Mensen van kleur hielden Hollywood recht tijdens coronacrisis, maar blijven ondervertegenwoordigd

door Vertigo

Voor de negende maal licht UCLA Hollywood Diversity Report licht op de vertegenwoordiging van minderheden zowel voor als achter de camera, en ditmaal in 2021.

Sociologen bestudeerden de top 252 van Engelstalige films die zijn verschenen in 2021 en kwamen tot de conclusie dat films met een diversere cast kassucces waren, hoofdzakelijk omdat ze tijdens hun openingsweekends een divers publiek aantrokken.

Het rapport hield ook het aantal schrijvers, regisseurs en acteurs bij die zich identificeren als Aziatisch-Amerikaans, zwart, latino, Midden-Oosters of Noord-Afrikaans, van gemengde afkomst en indiaans.

De studie onthulde dat films met 21 tot 30 procent minderheidsacteurs een hogere wereldwijde opbrengst hadden dan films in eender welk ander segment. Dit patroon doet zich al voor sinds 2011, met een gestage toename in diversiteit op het scherm. In contrast: films met de minst diverse cast (elf procent of minder minderheden onder de acteurs) presteerden het slechtste.

Het aantal hoofdrollen dat vertolkt werd door mensen van kleur in de top 200 films van 2021 is bijna verviervoudigd sinds 2011. Hun aandeel als scenaristen is méér dan verviervoudigd en hun percentage regieopdrachten is bijna verdrievoudigd. Net zo is het percentage vrouwen in hoofdrollen bijna verdubbeld in de loop van het voorbije decennium. Hun aandeel als scenaristen is meer dan verdubbeld en het percentage vrouwelijke regisseurs is meer dan vervijfvoudigd in de laatste tien jaar.

Wat diversiteit op het scherm betreft, was zwart talent licht oververtegenwoordigd in hoofdrollen in verhouding met de bevolkingsstatistieken in de VS. Latino’s waren daarentegen extreem ondervertegenwoordigd, terwijl indaanse acteurs vrijwel onzichtbaar blijven in Hollywood, met minder dan één procent in elke jobcategorie.

Professor Hunt wijt deze evolutie voor een deel aan de grote impact van het aantal films in de top 252 die rechtstreeks op streamingdiensten werden uitgebracht.

Ook wat filmpubliek betreft, is er sprake van meer diversiteit, met mensen van kleur die 53 to 60 procent van de bezoekers uitmaken in het eerste weekend. Deze relatieve minderheid (42.7% van de bevolking) bedroeg een meerderheid van het betalend publiek voor de lucratiefste ilms van 2021.

“Tijdens de pandemie riskeerden mensen in feite hun leven door naar de bioscoop te gaan. Voor mensen van kleur en dan specifiek latinogezinnen, boden filmzalen een uitstap op het moment dat bijna alles gesloten was”, zegt professor Ramón. “In die zin hebben mensen van kleur de studio’s helpen overleven de laatste jaren. Studio’s zouden hen als investeerders moeten beschouwen en in hun rol van investeerder zouden ze daarvoor iets in de plaats moeten krijgen in de vorm van meer vertegenwoordiging.”

Bron: IndieWire