Vertigo

Een duizelingwekkende dosis cinema

15.02.2016

Cineact blijft zich verzetten: ‘ABC is een cinema, geen winkel’

door Ruben Aerts

Zoals twee weken geleden aankondigd heeft Stephano Immo NV, de huidige eigenaar van het gebouw waarin de Brusselse ABC Cinema gehuisvest was, een bouwvergunningsaanvraag ingediend voor de transformatie van de bioscoop in een handelszaak. Het openbaar onderzoek werd op 5 februari afgesloten. De Overlegcommissie vergadert op dinsdag 16 februari.

De Stichting Cineact zal op de hoorzitting aanwezig zijn om zich te verzetten tegen de bouwvergunningsaanvraag van Stephano Immo. Een dossier met alle bezwaren en opmerkingen werd overhandigd aan de dienst Stedenbouw. Tijdens de vergadering morgen zal een vastberaden Cineact haar argumenten met hand en tand verdedigen.

Steun
Cineact krijgt hierbij de steun van de Nederlandstalige stadsbeweging Bral en haar Franstalige zusterorganisatie Inter-Environnement Bruxelles. Ook Arau (Atelier de Recherches et d’Actions Urbaines) heeft zijn uitdrukkelijke steun toegezegd. De vroegere Bouwmeester van de Stad Brussel, Olivier Bastin, schreef aan de Overlegcommissie een vurig pleidooi waarin hij het opneemt voor het behoud van de bioscoopfunctie van de ABC. Deze brief werd door tientallen grote namen uit de culturele- en filmwereld mee ondertekend, en zal dinsdag aan de Overlegcommissie overhandigd worden.

De strijd om de ABC te redden is symbool geworden voor de eis van heel wat Brusselaars : dat de culturele beleving aanwezig blijft in het centrum van de stad. Voor alle duidelijkheid : het gaat dan over het soort cultuur dat in de eerste plaats gedragen wordt door de kracht van het engagement en niet zozeer door de sponsoring van multinationals.

Pikant detail
Twee jaar geleden had de Stichting Cineact een akkoord met de toenmalige eigenaar van de ABC om de zaal opnieuw te gaan uitbaten als cinema. In een mum van tijd slaagden de stichtende leden erin om een wettelijke structuur uit de grond te stampen en de nodige fondsen bijeen te krijgen om een huurcontract af te sluiten. De bedoeling was om er een nieuw cultureel project in te laten groeien dat de teugels van de oude cinemazaal op volwaardige wijze zou kunnen overnemen. Na het plotse overlijden van de eigenaar besloten de erfgenamen het gebouw te verkopen aan Stephano Immo.

Pikant detail : de beheerder van Stephano Immo, Stephane Dykman, was één van de donatoren die het project van de Stichting Cineact financieel mogelijk maakten.

Bron: Stichting Cineact

Lees hier meer over de strijd om de locatie van de voormalige ABC-bioscoop.

@rubenaerts