Vertigo

Een duizelingwekkende dosis cinema

Vertigo

04.05.2019

Tg Stan vertaalt gesprekken tussen Hitchcock en Truffaut naar de planken

door Vertigo

Voor de nieuwe creatie Que sera sera begeven Damiaan De Schrijver, Bert Haelvoet en Matthias de Koning zich op het domein van de cinema. Waar komen film en theater elkaar tegen? Waar botsen ze en waar versterken ze elkaar?
Damiaan De Schrijver en Bert Haelvoet zullen de scène delen als Alfred Hitchcock, François Truffaut, Jean-Luc Godard en Dick Cavett.

Voor de voorstelling verdiepten ze zich in o.a. Le cinéma selon Alfred Hitchcock, het naslagwerk waarin Truffaut aan de hand van meer dan 500 vragen tot het oeuvre van Hitchcock probeert door te dringen. Ze brengen op basis van o.a. deze interviews een wereld vol MacGuffins, surprise en suspense naar de toneelplanken.

Alles begint met gebroken ijs. In de winter van 1955 mag François Truffaut (dan nog filmcri­ticus) Alfred Hitchcock een eerste keer interviewen voor Cahiers du cinema. Truffaut, cinefiel en zenuwachtig als hij is voor de ontmoe­ting met zijn idool, valt net daarvoor door een dichtge­vroren vijvertje.

Onbewogen stelt Hitchcock voor om het interview uit te stellen. Jaren later zegt de maker van onder meer Rear Window, Dial M for Murder, Vertigo, North by Northwest en Psycho hierover: “Telkens ik een whisky met ijsblokjes drink, moet ik aan u denken.”

Fast forward naar april 1962, op het ogenblik dat de Britse regisseur in Los Angeles The Birds aan het regisseren is. Truffaut vraagt hem opnieuw om een interview. Hitchcock gaat akkoord om een week lang 500 vragen te beantwoorden die zijn hele carrière overkoe­pelen. Film per film ondervraagt Truffaut Hitchcock zoals Oedipus het orakel van Delphi.

Tal van gesprekken volgen en eind 1966 is er een boek: Le cinéma selon Alfred Hitchock. De invloed ervan bleek onmisken­baar. Vanaf 1968 beginnen Amerikaanse filmcri­tici het werk van Hitchcock anders en serieuzer te bekijken en ook in de recente documen­taire Hitchcock/Truffaut benadrukken tal van cineasten het belang van Truffauts schrijf­werk.

Wanneer filmre­gis­seur Guido Henderickx rond de millen­ni­um­wissel zijn vriend en toneel­ac­teur Damiaan De Schrijver over Truffauts boek vertelt en het zijn filmbijbel noemt, is een eerste zaadje geplant.

Meer info en speeldata vind je hier.