PRIVACY POLICY

Welkom op onze website. Wij zijn VERTIGO vzw.

Hieronder vind je een samenvatting (en meer diepgaande toelichting) over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en jouw privacy respecteren.

Welke categorieën gegevens verzamelen wij?

Hoe verzamelen wij je gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens die ofwel (1) door jou verstrekt zijn met het oog op het leveren van onze diensten ofwel (2) vergaard worden door ons ingevolge je gebruik van onze diensten.

In het bijzonder verzamelen wij volgende gegevens:

  1. Bij communicatie met ons ontvangen wij van jou de door u gedeelde contactgegevens
  2. Bij het gebruik van onze diensten verzamelen/ontvangen wij van jou naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres

Hoe gebruiken wij je gegevens?

Welke derden verwerken je gegevens?

Wij doen beroep op de volgende bedrijven die jouw data verwerken, maar die deze data niet zelf mogen gebruiken:

De volgende bedrijven verwerken jouw gegevens en kunnen deze zelf ook gebruiken:

Hoe beschermen we jouw gegevens?

Wij beschermen je persoonsgegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals het nemen van de vereiste:

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

Waar verwerken wij je gegevens?

De gegevens die je ons bezorgt worden bewaard en verwerkt:

Door je gegevens aan ons over te maken, aanvaard je dat wij deze op voormelde wijzen verwerken.

Jij beslist over je gegevens:

Je kan ervoor kiezen om je persoonsgegevens niet met ons te delen. Als je hiervoor kiest, kan je blijven gebruik maken van onze website, maar je zal geen gebruik kunnen maken van delen waarvoor we moeten weten wie je bent. De persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze diensten te kunnen blijven leveren, moeten wij, zolang je op onze diensten beroep doet, kunnen blijven verwerken.

Je kan cookies uitschakelen. Lees voor meer info onze Cookiepolicy.

Je kan vragen dat we je gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien je marketingcommunicatie van ons ontvangt kan je je steeds uitschrijven daarvoor (opt-out). Dit kan via:

Rechten op je gegevens:

Je kan je rechten uitoefenen door ons te mailen op info@vertigoweb.be.

Je hebt het recht op toegang tot de gegevens die wij van jou hebben. Dit omvat het recht om bijkomende informatie op te vragen aangaande:

We zullen je deze informatie binnen de 30 dagen na je vraag daartoe bezorgen, tenzij wanneer we daardoor rechten of vrijheden van anderen zouden schenden (bijv. vertrouwelijkheid, intellectuele rechten,…), in welk geval we je daarvan informeren.

Je hebt het recht om persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten corrigeren. Dit kan je doen door ons te mailen op info@vertigoweb.be.

Je kan je ertegen verzetten dat wij je persoonsgegevens gebruiken om aan profilering te doen of automatische beslissingen te nemen. Wij kunnen je gegevens gebruiken om te bepalen of bepaalde informatie of (gerichte) aanbiedingen nuttig kunnen zijn. Ook onze derde-dienstverleners die de reclameboodschappen op onze website plaatsen kunnen je gegevens (die ze bij ons en op andere plaatsen verzamelen) gebruiken om je gerichte publiciteit te laten zien.

Je hebt het recht om je gegevens mee te nemen. We kunnen jouw gegevens in een gestructureerd bestand aan jou bezorgen. Daarbij zal enkel data meegegeven worden waarop je een recht tot toegang hebt (zie hierboven).

Je hebt het recht op vergetelheid en dus om “vergeten” te worden door ons. Dit betekent dat wij alle data waarvoor wij geen redelijk belang meer hebben om deze verder te bewaren, verwijderen. Wij kunnen bijv. belang hebben om je gegevens te bewaren indien je klant bij ons bent en we die gegevens nodig hebben om je te contacteren.

Wie zijn wij?

VERTIGO vzw
Kaasstraat 4
2000 Antwerpen
België
BE 0844.438.646

Hoe kan je ons bereiken?

info@vertigoweb.be

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens maar zolang als nodig voor voormelde doelen. Tenzij je ons de toestemming geeft om je gegevens te mogen bewaren om je te contacteren over wedstrijden, events of dergelijke meer.

Je hebt altijd het recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om klacht in te dienen aangaande het gebruik van je gegevens

Ben je van mening dat wij niet correct omgaan met je gegevens, dan horen wij graag wat je bekommernissen zijn zodat we deze kunnen onderzoeken en desgevallend rechtzetten.

Je hebt het recht om klacht in te dienen bij:

Uiteraard hopen we dat je je klacht eerst met ons bespreekt, dan kunnen we een oplossing zoeken.

Wij gebruiken cookies, pixels en andere trackingtechnologieën

Onze Cookiepolicy vind je hier.

Copyright

Deze Privacy Policy werd door ons opgesteld met behulp van het webpakket van www.gdprtest.be. Op het gebruik hiervan werd een gebruikslicentie verleend aan ons. Indien je ook op zoek bent naar toegankelijke pakketten om te voldoen aan de GDPR, kan je die daar steeds vinden.