Vertigo

Een duizelingwekkende dosis cinema

Vertigo

17.02.2022

Kinepolis heeft sterker 2021 achter de rug na turbulent 2020

door Vertigo

2021 werd een jaar waarin de COVID-19-pandemie een continue impact heeft gehad op Kinepolis’ activiteiten, met langdurige sluitingen – voornamelijk in de eerste jaarhelft – en heropeningen met steeds wijzigende, beperkende maatregelen in nagenoeg alle landen.

Dankzij sterk kostenmanagement en éénmalige steunmaatregelen kon Kinepolis haar cashverbruik verder beperken, tot 3,6 miljoen euro per maand in de eerste jaarhelft van 2021.

De talrijke blockbusters die in de tweede jaarhelft werden uitgebracht, hebben – in een pandemie-achtergrond – sterk gepresteerd en geleid tot een beloftevolle terugkeer van bezoekers naar de bioscopen

Kinepolis noteerde daarbij een verhoogde vraag naar premium bioscoopervaringen en een hogere consumptie in alle landen, zeker in de opstartfase.

Zo heeft Kinepolis in de tweede jaarhelft terug belangrijke cash kunnen opbouwen, resulterend in 199,8 miljoen euro beschikbare financiële middelen per eind december 2021 (versus 141,9 miljoen euro eind juni), alsook een verlaging van de netto financiële schuld, exclusief leaseverplichtingen, met 67,8 miljoen euro ten opzichte van eind juni 2021.

Het resultaat van de tweede jaarhelft werd in belangrijke mate ondersteund door de uitvoering van Kinepolis’ ‘Entrepreneurship 2022′-plan, dat inmiddels volledig werd geïmplementeerd. Het gaat om kostenbesparende optimalisaties alsook innovaties die voortbouwen op Kinepolis’ bedrijfsstrategie en het bedrijf beschermen tegen een mogelijk trager herstel van de bezoekersaantallen vanaf 2022.

Belangrijke realisaties in 2021

– Dankzij sterk kostenmanagement, slaagde Kinepolis erin haar cashverbruik maximaal te beperken in periodes van sluiting. In de eerste jaarhelft van 2021 bleef dit beperkt tot 3,6 miljoen euro per maand, daar waar dit bij het begin van de crisis 5,9 miljoen euro per maand was, exclusief werkkapitaal.

– Uitwerking en implementatie van het ‘Entrepreneurship 2022’-plan, ter ondersteuning van de toekomstige performantie van de Groep, met reeds een impact op de EBITDA van 2021.

– Opening diverse nieuwbouwprojecten: Kinepolis Leidschendam (Nederland), Kinepolis Metz Waves (Frankrijk) en Landmark Edmonton Tamarack (Canada). De bouw van Kinepolis Metz Amphithéâtre (Frankrijk) verloopt volgens plan.

Kerncijfers 2021 tegenover 2020

– Kinepolis ontving in 2021 17,2 miljoen bezoekers, een stijging van 42,6 procent ten opzichte van 2020. In de tweede jaarhelft ontving Kinepolis 33,7 procent minder bezoekers ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

– De totale opbrengsten bedroegen 266,4 miljoen euro, een stijging van 51,1 procent ten opzichte van 2020. In de tweede jaarhelft was de omzet 26,7 procent lager dan in dezelfde periode in 2019.

– De opbrengsten per bezoeker stegen in 2021, dankzij een sterke stijging van zowel de box office als in-theatre sales inkomsten per bezoeker.

– Dankzij het herstel van de omzet in de tweede jaarhelft, de genomen kostenmaatregelen alsook éénmalig ontvangen steunmaatregelen bedroeg het operationeel resultaat aangepast voor huur (EBITDAL) 38,5 miljoen euro (ten opzichte van -24,0 miljoen euro eind juni 2021). De EBITDA steeg van 17,2 miljoen euro in 2020 tot 72,7 miljoen euro.

– Het netto resultaat bedroeg -25,5 miljoen euro, ten opzichte van -69,1 miljoen euro het jaar voordien (en -45,8 miljoen euro per eind juni 2021).

– De vrije kasstroom bedroeg 48,9 miljoen euro over het volledige jaar, waarvan 70,3 miljoen euro werd gerealiseerd in het tweede semester.

– De netto financiële schuld, exclusief leaseverplichtingen, daalde van 513,3 miljoen euro eind 2020 (en 542,3 miljoen euro in juni 2021) naar 474,5 miljoen euro eind 2021.

– Kinepolis behoudt een comfortabele cashpositie, met 199,8 miljoen euro aan beschikbare financiële middelen per eind december 2021.

– De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen om geen dividend uit te keren voor het boekjaar 2021.

“We kregen in 2021 niet het ‘best case‘-scenario waar we bij de start van de vaccinatiecampagne op hadden gehoopt, maar desondanks kijk ik tevreden terug op een jaar waar we als bedrijf en als team alles hebben gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag en wat geleid heeft tot een meer dan degelijk resultaat gezien de omstandigheden,” zegt Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de resultaten van 2021.

“We hebben gebruik gemaakt van de afgelopen twee jaar om ons als bedrijf te versterken. We slaagden erin rendabel te zijn vanaf een relatief lage bezettingsgraad van onze zalen, iets wat mede werd ondersteund door de uitvoering van ons ‘Entrepreneurship 2022’-plan, waarvan alle maatregelen inmiddels geïmplementeerd en effectief zijn.”

“Daarnaast werken we verder aan onze Star-plannen, die meer gericht zijn op innovatie en nieuwe inkomstenbronnen, en hebben we in de afgelopen periode ook stappen genomen om ons duurzaamheidsbeleid meer te verankeren in onze strategie.”

“Dit alles, in combinatie met een beloftevol bezoekersherstel dankzij sterk presterende blockbusters, zorgt ervoor dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. We kunnen nu al concluderen dat we sterker uit deze crisis komen en daar ben ik bijzonder trots op.”

Lees meer over: