Vertigo

Een duizelingwekkende dosis cinema

27.03.2019

Belgische Mededingingsautoriteit legt Kinepolis strengere gedragsvoorwaarden op

door Steven Tuffin

Na de vernietiging, op grond van procedurele redenen, door het Brusselse Hof van Beroep op 21 november 2018 van de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) van 26 april 2018, waarbij de gedragsvoorwaarden opgelegd aan Kinepolis Group werden versoepeld met ingang van 26 april 2020, heeft voormelde Autoriteit op 25 maart 2019 een nieuwe beslissing genomen.

Hoewel het Brusselse Hof van Beroep de BMA had opgelegd haar beslissing te herzien op louter procedurele gronden, heeft deze laatste beslist de door haar eerder genomen beslissing te verstrengen, waarbij enkel de opening van nieuwe bioscoopcomplexen met 7 zalen of minder en met 1125 zetels of minder niet langer onderworpen wordt aan haar voorafgaande toestemming.

Als bijkomende voorwaarde werd gesteld dat nieuwe complexen zich niet binnen een straal van 10 km van een bestaand of nieuw op te richten Kinepolis-complex mogen bevinden. De herziene voorwaarden zullen ingaan vanaf 25 maart 2019.

“Het is wat ons betreft onbegrijpelijk dat de BMA een andere beslissing neemt dan voorheen gezien de eerdere louter procedurele vernietiging door het Hof van Beroep,” zegt Kinepolis Group-CEO Eddy Duquenne. “Bovendien begrijpen we geenszins in welke mate deze beslissing het belang van de consument dient.”

“Kinepolis is, en dit sinds meer dan 20 jaar, de enige onderneming ter wereld die niet vrij is om organisch te groeien in haar thuismarkt, een bioscoopmarkt die is achtergebleven ten opzichte van de ons omringende landen. Een mededingingsautoriteit dient het belang van de consument voorop te stellen, niet het belang van de concurrent. Wij zullen ons beraden over vervolgstappen in dit dossier.”

Lees meer over: