Vertigo

Een duizelingwekkende dosis cinema

Vertigo

10.12.2019

België voert nieuwe filmkeuring in

door Vertigo

Vanaf 8 januari 2020 komt er een nieuwe classificatie voor films die in Belgische bioscopen worden vertoond. De Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap evenals de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn daarbij overeengekomen om het bestaande Nederlandse classificatiesysteem Kijkwijzer te gebruiken. Voor de Frans- en Duitstaligen in België zal het systeem bekend staan onder de naam Cinecheck.

Het nieuwe classificatiesysteem omvat 6 inhoudspictogrammen (geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik) en 7 leeftijdscategorieën (alle leeftijden, vanaf 6 jaar, vanaf 9 jaar, vanaf 12 jaar, vanaf 14 jaar, vanaf 16 jaar en vanaf 18 jaar).

Aanbevelingssysteem

Kijkwijzer vormt voor ouders, begeleiders en kinderen een leidraad bij het kiezen van een bioscoopfilm, zodat ze niet voor onaangename verassingen komen te staan. Het is niet langer een controlesysteem dat toegang van minderjarigen tot bioscopen weigert maar een aanbeveling die op ieders verantwoordelijkheidszin rekent: die van de filmsector, van de ouders of begeleiders en van de jongeren zelf.

“Veel ouders vinden het moeilijk om in te schatten of een film geschikt is voor hun kind,” zegt Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van cultuur. “Met Kijkwijzer kunnen we hen beter informeren zodat ze zelf kunnen beoordelen of hun kind er klaar voor is.”

“Dankzij de duidelijke en gedetailleerde pictogrammen biedt deze nieuwe classificatie een houvast referenties voor ouders, begeleiders en kinderen,” zegt Bénédicte Linard, minister van de Franse Gemeenschap bevoegd voor cultuur. “In plaats van een eenvoudig verbod nodigt deze classificatie uit tot gesprek en dialoog over het filmaanbod.”

“Films laten ons vaak de wereld op een andere manier zien, maar kunnen ook vragen oproepen waarop het belangrijk is om over te praten,” vervolgt ze. “Mediaopvoeding is essentieel, het moet kinderen en jongeren begeleiden tijdens hun parcours zodat ze beter gewapend zijn om films en de wereld om hen heen beter te begrijpen. Deze nieuwe classificatie is hiervan een mooi voorbeeld.”

De regelgeving is van toepassing op alle films die vanaf 8 januari 2020 voor het eerst in een Belgische bioscoop worden uitgezonden, met uitzondering van vertoningen op festivals.

Automatische classificatie

Concreet dient de filmdistributeur een vragenlijst in te vullen over de inhoud van zijn film. Afhankelijk van de antwoorden wijst het Kijkwijzersysteem de film automatisch een leeftijdscategorie en mogelijks één of meer inhoudscategorieën toe.

Distributeurs en exploitanten zijn vervolgens verplicht om de pictogrammen te vermelden op het informatie- promotiemateriaal. Indien een burger het niet eens is met de uiteindelijke classificatie, kan deze hier een klacht over indienen.

Ter info: in de oude wet van 1 september 1920 werden de films geclassificeerd als ‘kinderen niet toegelaten’ (verboden tot 16 jaar) of ‘kinderen toegelaten’. Deze bijna honderdjarige regelgeving wordt sinds enige tijd als achterhaald, onaangepast en onuitvoerbaar beschouwd. De leeftijd van de kijker(s) is namelijk moeilijk te controleren bij de aankoop van bioscooptickets via het internet en via automatische kiosken en de evolutie van de wijze van consumptie van de media is door de jaren heen ook sterk veranderd

“Als bevoegd minister in de vorige Vlaamse Regering heb ik mee het startschot gegeven voor een nieuw systeem van filmkeuring die in heel ons land kan worden toegepast,” zegt Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor filmkeuring.

“Het oude systeem was immers gebaseerd op de wet van 1 september 1920, die enkel het onderscheid maakte tussen ‘kinderen toegelaten’ en ‘kinderen niet toegelaten’,” vervolgt hij. “Het voldeed niet langer aan de behoeften van vandaag en was zelfs niet meer uitvoerbaar.”

“Met alle gemeenschappen in ons land kozen we voor het Nederlandse Kijkwijzer-systeem. Dat is wel op die hedendaagse behoeften afgestemd en heeft naast zeven leeftijdscategorieën ook een inhoudelijke classificatie die waarschuwt voor films met gevoelige inhoud voor bepaalde leeftijden.”

“Terwijl de filmkeuring deel uitmaakt van de lijst met talrijke bevoegdheden die werden overgeheveld naar de gefedereerde entiteiten als gevolg van de Zesde Staatshervorming in 2014, moeten we toch vaststellen dat we, met het oog op efficiëntie, duidelijkheid en eenvormigheid, uiteindelijk hebben gekozen voor een gezamenlijk systeem van aanbevelingen,” zegt Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor filmkeuring.

Aan de hand van een communicatiecampagne zal het grote publiek op de hoogte gebracht worden van het nieuwe classificatiesysteem, dat kijkers in staat zal stellen om optimaal te genieten van hun volgende bioscoopbezoek. Alle informatie over de films en hun pictogrammen vind je hier.

Lees meer over: